SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.11.2022
VZN 3 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 3 - 2022
21.11.2022
VZN 2 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 2 - 2022
21.11.2022
VZN 1 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 1 - 2022
21.3.2022
VZN o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom Nižná Rybnica
21.3.2022
VZN o miestnych daniach 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o miestnych daniach 2019
21.3.2022
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
21.3.2022
VZN- plán zberu ,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN- plán zberu ,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
24.9.2020
VZN o miestnych daniach 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o miestnych daniach 2019
24.9.2020
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
24.9.2020
VZN o poplatkoch za služby poskytované OÚ v Nižnej Rybnici
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o poplatkoch za služby poskytované OÚ v Nižnej Rybnici
24.9.2020
VZN o školskom obvode základných škôl
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o školskom obvode základných škôl
24.9.2020
VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 2005
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 2005
24.9.2020
VZN- plán zberu,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN- plán zberu,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
24.9.2020
VZN-o opatrovateľskej službe 2008
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN-o opatrovateľskej službe 2008
24.9.2020
VZN-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Nižná Rybnica je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 – 15:30
  • Ut: 07:30 – 15:30
  • St: 07:30 – 15:30
  • Št: 07:30 – 15:30
  • Pi: 07:30 – 15:30