Obec Nižná Rybnica – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 25. júla 2021 1:13

Dokumenty

NázovDátumPríloha
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.
29.9.2020
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej Sporiteľne, a.s.1.6.2020
Oznamenie O Strategickom Dokumente Maj 202015.5.2020
POP_pre_uvery_bankove_zaruky_a_akreditivy_ucinne_od_1605202025.52020
Sadzobník poplatkov_0104202025.52020
Všeobecné obchodné podmienky Banky_ucinne_od_16.5.202025.5.2020

NázovDátumPríloha
VZN o miestnych daniach 201924.9.2020
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 201924.9.2020
VZN o poplatkoch za služby poskytované OÚ v Nižnej Rybnici24.9.2020
VZN o školskom obvode základných škôl 24.9.2020
VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 200524.9.2020
VZN- plán zberu,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 201424.9.2020
VZN-o opatrovateľskej službe 200824.9.2020
VZN-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 201524.9.2020

NázovDátumPríloha
Plán hospodárskeho rozvoja obce15.10.2019