Obec Nižná Rybnica – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 25. júla 2021 2:36

Povinné zverejňovanie

PredmetDátumDodavateľPríloha
Dodatok 2/202115.7.2021FÚRA s.r.o.
Dodatok 2/202129.6.2021FÚRA s.r.o.
Zmluva o dielo -“Energetické zhotovenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica”17.5.2021ZEPO, spol. s.r.o.
Dodatok k zmluve o výpožičke ŠÚ SR17.3.2021Slovenská republika – Štatistický úrad SR
Dodatok – k zmluve nakladanie odpadu NATUR-PACK15.3.2021NATUR-PACK, a.s.,
Licenčná zmluva MADE s.r.o15.3.2021MADE spol. s.r.o.
Zmluva o spracovaní osobných údajov15.3.2021MADE spol. s.r.o.
Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu Nižná Rybnica25.2.2021Nižná Rybnica
Zmluva o výpožičke-protipovodňový vozík 29.1.2021Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dadací list – SODB 2021 k zmluve o výpožičke13.1.2021Slovak Telekom. a.s
Protokol o odovzdaní a prevzatí – protipovodňový vozík11.1.2021Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky Lekos22.12.2020LEKOS, s.r.o.
Potvrdenie-Zepo22.12.2020ZEPO, spol. s.r.o.
Dodatok č.3 k zmluve odielo Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia22.12.2020ZEPO, spol. s.r.o.
Zmluva o výpožičke – SODB 20219.12.2020Slovenská republika – Štatistický úrad SR
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb26.11.2020Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dohoda č.20/42/010/7721.10.2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradensk ých služieb22.9.2020Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Dohoda – 2042012718.10.2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluva o Platobnej karte29.9.2020Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Dodatok – k Zmluve o úvere.pdf18.8.2020Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Zmluva o úvere18.8.2020Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP – PPA3.8.2020Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Zmluva o nájme – Lekos27.7.2020LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu29.6.202Fúra s.r.o.
Zmluva o dielo – poskytovanie služieb22.6.2020Dominik Maskaľ
Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance, IČO : 53 082 257
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu22.6.2020Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice
Uverova_zmluva_kratka_Verejny_sektor25.5.2020Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Dodatok_c._225.5.2020Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi13.5.2020Fúra s.r.o.
Zmluva o zrušení George13.5.2020Slovenská sporiteľňa a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Zmluva o bežnom účte – dotácie13.5.2020Slovenská sporiteľňa a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Rekonštrukcia domu smútku – dodatok č. 121.4.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu16.4.2020
Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s2018-08-07Slovenská sporiteľňa a.s Tomášikova 48 3237 Bratislava
Rozhodnutie – vklad do katastra2019-06-25Okresný úrad Sobrtance,

katastrálny odbor
Poistná zmluva – vodovod2019-06-25UNIQA, poisťovňa, a.s
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vstupu do OU a KD Nižná Rybnica2019-06-25AZ-RO spol. s.r.o

Baškovce č. 38
073 01 Sobrance
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Nižnej Rybnici2019-06-25SCORP TRADE s.r.o

Michalovská 1380
073 01 Sobrance
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Nižnej Rybnici2019-06-25SCORP TRADE s.r.o

Michalovská 1380
073 01 Sobrance
Zmluva dielo
Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia
2019-06-25ZEPO, spol.s.r.o

Oriemyselná 16
07101 Michalovce
Zmluva o bežnom účte2019-06-25Prima banka Slovensko a.s.

Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR2019-06-25Ministerstvo vnútra SR
Zmluva o dielo2019-06-25AZ-RO spol. s.r.o.

Baškovce 38
Zhotovenie a montáž vertikálnych žalúzií v kultúrnom dome2019-06-25Gustáv Jacko Gusto

Bunkovce 80
072 44 Blatné Remety
Zmluva o dielo2019-06-25PP PROTECT s.r.o.

A. Bernoláka 2
071 01 Michalovbc
Zmluva o dielo – Komunitný plán obce Nižná Rybnica2019-06-25MOAD, s.r.o.

Jesenná 6
040 01 Košice
Poistná zmluva – PZP2019-06-25AXA poisťovňa a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie2019-06-25DPO SR Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb2019-06-25Orange Slovensko a.s.

Metodova 8
821 08 Bratislava I
Zmluva o poskytovaní verejných služieb2019-06-25Orange Slovensko, a.s

Metodova 8
821 08 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.20192019-06-25PP PROTECT s.r.o

Antona Bernoláka č. 2
071 01 Michaovce
Zmluva o poskytovaní verejných služieb2019-06-25Orange Slovensko, a.s

Metodova 8
821 08 Bratislava
Zmluva o úvere2019-06-25SLSP a.s.

Tomášiková 48
83237 Bratislava
Preúčtovanie2019-12-23Slovenská sporiteľňa, a.s.

Member of Erste Group

Trieda SNP 88, 040 11 Košice, Slovak republic
Preúčtovanie / Dodatok2019-12-23Slovenská sporiteľňa, a.s.

Member of Erste Group

Trieda SNP 88, 040 11 Košice, Slovak republic
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradensk ých služieb2020-01-12Audítor : Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Adresa : 072 31 Klokočov 45
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov2020-03-16
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-PPA Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia2019-02-15Pôdohospodárska platobná agentúra

PredmetDátumSuma s DPHPríloha
Faktury_20152019-06-26V prílohe
Faktury_20162019-06-26V prílohe
Faktury_20171.4.20202019-06-26
Faktury_2018_11.4.20202019-06-26

PredmetDátumSuma s DPHPríloha
1/20182019-06-25V prílohe
1/20182019-06-25V prílohe
1/20182019-06-25V prílohe