Obec Nižná Rybnica – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 25. júla 2021 1:54

Dôležité kontakty

Tiesňové volania:

 • Integrovaný záchranný systém: 112
 • Hasičská a záchranná služba: 112, 150
 • Polícia: 112, 158

Nahlasovanie porúch:

 • Elektrina: 0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
 • Plyn: 055 / 622 7647, 055 / 622 1915 (dispečing Košice)
 • Voda: 056 / 652 2313 (v pracovných dňoch), 056 / 644 1061 (dispečing Michalovce)
 • Ohlasovňa porúch tel. prípojok: 12 129

Úrady a inštitúcie:

 • Mestský úrad Sobrance: 056 / 652 2210
 • Mestský bytový podnik Sobrance: 056 / 652 3549
 • Technické služby mesta Sobrance: 056 / 652 2408
 • Daňový úrad Sobrance: 056 / 681 1011
 • Katastrálny úrad Sobrance: 056 / 652 3816
 • Pozemkový úrad: 056 / 644 1059
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sobrance: 056 / 244 1570
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce: 056 / 686 0200
 • Obvodný úrad Sobrance, priestupky, živn.: 056 / 652 3456
 • Obvodný úrad Sobrance, životné prostredie: 056 / 652 3575
 • Obvodný úrad Michalovce, podateľňa: 056 / 628 0715
 • Sociálna poisťovňa Sobrance: 056 / 652 4069
 • Sociálna poisťovňa Michalovce: 056 / 643 2631
 • Dôvera zdravotná poisťovňa: 0850 850 850
 • Okresný súd Michalovce: 056 / 642 5240