Obec Nižná Rybnica – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 19. apríla 2021 10:57

Samospráva obce

Obecný úrad Nižná Rybnica
Nižná Rybnica 125
073 01 Sobrance

Zamestnanci obecného úradu:

Magdaléna Ohradzanská, starostka obce
Mobil: 0915 972 907

Alena Karatniková, ekonómka obce

Gabriela Tokárová, správca dane, evidencia obyvateľstva

Ing. Mária Kirilová – Kontrolórka Obce